Napište nám

PTS Praha s. r. o.
Karlštejnská 44
252 26 Roblín

Zimní údržba komunikací

 

Komplexní zimní údržba smluvních motoristických a nemotoristických komunikací dle technických a technologických podmínek vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů a vyhlášky č. 39/1997 Hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací. Temínem zimní údržba komunikací se rozumí roční období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.

Stručný přehled

  • odstraňování sněhové vrstvy odplužením, ošetření komunikací chodníků a prostranství chemickým nebo inertním posypem, odvoz sněhu
  • čištění komunikací pomocí čelního kartáče
  • čištění veřejných prostranství pluhováním
  • čištění a udržování schodišť
  • čištění křižovatek ve městě
  • čištění a posyp zastávek MHD
  • výřez a údržba stromoví a křovin podél komunikací
  • prodej posypových materiálů

 

Zimní úklid obslužných motoristických a nemotoristických komunikací dotčených stavební činností.

Zajištění drobné údržby povrchu živičných ploch komunikací použitím technologie Jetpatcher.

 

dispečink 736 621 022