Napište nám

PTS Praha s. r. o.
Karlštejnská 44
252 26 Roblín

Doplňkové služby

 

Dovoz vody do rezervoárů, studní a bazénů.

 

Odvoz nadměrného domovního odpadu velkoobjemovými kontejnery o nákladovém prostoru 3–12 m3, včetně jejich přistavení, manipulace, odvozu a uložení na řízenou skládku.

Dodávka výkonů zemních prací, včetně zajištění odvozu rubaniny na řízenou skládku.

 

Prodej baleného a volně loženého posypového materiálu, včetně jeho odvozu na určené místo.

 

Provozování nákladní autodopravy.

Instalace a údržba svislých dopravních značek, bezpečnostních zábran, chodníkových zábradlí, svodidlových konstrukcí. Instalace výstražných zábran k havarijním opravám na komunikacích apod.

Odstraňování graffiti z určených ploch objektů v majetku, respektive správě objednatele, včetně jejich preventivních úprav.

Obstaravatelské dopravní služby pro veřejnou správu (individuální dopravní, přepravní a stěhovací služby, zajištění rozvozu denních jídel apod.).

Komplexní smluvní údržba hřbitovů, pohřebišť, urnových hájů, pomníků apod.

 

dispečink 736 621 022