Napište nám

PTS Praha s. r. o.
Karlštejnská 44
252 26 Roblín

Údržba komunikační zeleně

 

Údržba veškerých travnatých ploch s odvozem a ekologickou likvidací nebo s ponecháním travního odpadu na ploše.

Odstranění spadaného listí z motoristických a nemotoristických komunikací a ze smluvních ploch včetně jeho odvozu a ekologické likvidace.

Úklid smluvních nemotoristických komunikací a ploch od psích exkrementů, instalace odpadkových košů včetně zajištění jejich obsluhy.

Zdravotní a bezpečnostní prořez stromů, včetně jejich případného nařízeného odstranění. Odstraňování stromů ve ztížených podmínkách stromolezeckou technikou, s odvozem a ekologickou likvidací rostlinných zbytků formou štěpkování a následným použitím drti k údržbě zeleně.

Zakládání zahrad, travních a parkových ploch, zřizování zahradních jezírek včetně jejich údržby. Zalévání travních ploch, keřových porostů, stromů a květinových záhonů.

Stručný přehled

  • sekání travních porostů podél komunikací
  • výřez křovin a likvidace dřevního odpadu
  • úklid travních ploch a vyhrabání trávníků
  • seč trávy se sběrem / mulčováním
  • hrabání listí, likvidace zahradního odpadu
  • průklest stromů a úprava keřových porostů
  • ošetření ploch odplevelením, hnojením
  • kompletní výstavba a údržba zelených ploch
  • individuální zálivka travních ploch a keřových porostů

 

dispečink 736 621 022