Napište nám

PTS Praha s. r. o.
Karlštejnská 44
252 26 Roblín

Hlavní činností PTS Praha je dodavatelské zajištění prací při letní a zimní údržbě motoristických a nemotoristických komunikací.

 

Pro všechny nabízené služby a práce je hlavní prioritou komplexnost nabízeného plnění. Pro smluvní výkony a práce s opakovatelností (režimem četností), jsou pro objednatele připravovány odbytové měsíční a čtvrtletní plány výkonů a služeb k odsouhlasení.

U smluvních partnerů je pak postačující telefonické oznámení požadavku na dispečink.

Pro úklidové práce motoristických a nemotoristických komunikací nabízíme formu Komplexní údržby komunikací (KÚK), splňující nejvýhodnější poměr v dosahované kvalitě konaného úklidu a obsahu úklidových prací k celkové ceně.

Samozřejmě disponujeme odpovídající strojní technikou a kvalifikovanými pracovníky pro výkon nabízených prací.

 

dispečink 736 621 022