Napište nám

PTS Praha s. r. o.
Karlštejnská 44
252 26 Roblín

 
Pronájem kontejnerů a odvoz odpadu

Pronájem kontejnerů a odvoz odpadu

Pro obce, firmy i spotřebitele zajistíme přistavení kontejnerů různé kapacity, nakládku, odvoz a deponování na řízenou skládku, případně zajistíme ekologickou likvidaci.

V letním období také zajišťujeme dovoz pitné vody do rezervoárů, studní a bazénů.

 
 
 

dispečink 736 621 022